Những dấu son của Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM

Thứ sáu - 29/05/2020 22:44
Năm năm liền Sở Tư pháp TP.HCM được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Sở Tư pháp TP.HCM là cơ quan tham mưu, giúp UBND TP.HCM thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về nhiều lĩnh vực. Đó là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản, theo dõi thi hành pháp luật. Tiếp đó là công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Sở Tư pháp hiện có 10 phòng chuyên môn và 11 đơn vị trực thuộc với 507 công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Tư pháp tập trung lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành. Sở cũng tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp.

Đảng ủy sở đã bám sát chương trình công tác hằng năm của UBND TP và Bộ Tư pháp để lãnh đạo cơ quan xây dựng, triển khai và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành tư pháp TP. Đảng ủy sở đã cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, phản ứng kịp thời đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách liên quan đến ngành. 

Đảng ủy sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; tiếp tục thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” để hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết các điểm nghẽn trong công việc.

Những dấu son của Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM - ảnh 1

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Tư pháp năm 2019.  (Ảnh do Sở Tư pháp TP.HCM cung cấp)

Nhiều kết quả nổi bật

Thông qua việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp, trong nhiệm kỳ qua, ngành tư pháp TP đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, đổi mới, sáng tạo, có những cách làm hay, giải pháp hiệu quả và kịp thời tháo gỡ khó khăn của cơ sở. Tuy vậy công tác này vẫn phát huy dân chủ và sức sáng tạo trong tập thể công chức, viên chức người lao động, đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động.

Công tác xây dựng thể chế phục vụ chính quyền TP quản lý, điều hành và công tác rà soát văn bản pháp luật được tiến hành thường xuyên, có chất lượng. Qua đó đã loại bỏ hoặc kiến nghị xử lý những văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Điều này góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn TP.

Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, thuyết phục và bảo đảm ý kiến pháp lý. Công tác rà soát theo chuyên đề được quan tâm triển khai có kết quả. Sở đã chủ động tham mưu các giải pháp đổi mới và được đánh giá cao.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính cũng được sở chủ động tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc này đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, huy động được sự tham gia, phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn TP.

Tham mưu hiệu quả cho UBND TP.HCM

Việc tham mưu, tư vấn cho UBND TP, các sở, ngành, quận, huyện được Sở Tư pháp thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND TP đạt hiệu quả. Đặc biệt là nhiệm vụ tư vấn liên quan đến các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của TP. 

Luôn hướng về quyền lợi người dân

Về công tác lý lịch tư pháp, hiện nay áp lực công việc ngày càng lớn và có nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhờ nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mới, hiệu quả đã tháo gỡ được tình trạng chậm trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Chẳng hạn giải pháp “kiềng ba chân” (giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - C53 - Sở Tư pháp TP.HCM). Ngoài ra là đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại TP.HCM. Đây là những giải pháp có hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan. Đến nay, Sở Tư pháp đã giảm tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống dưới 5%.

Hoạt động trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp đã có sự quan tâm, đổi mới. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã chủ động tiếp cận, xử lý các thông tin trên báo chí để kịp thời bảo vệ quyền lợi cho người cần trợ giúp. Trung tâm chủ động tiếp cận với gia đình và người bị hại, làm việc trực tiếp với chính quyền cơ sở và các cơ quan có liên quan trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp được chú trọng, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, bán đấu giá, giao dịch bảo đảm đi vào chiều sâu, kịp thời triển khai các quy định mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, công việc của ngành tư pháp ngày càng nhiều, tính chất công việc đa dạng trong khi biên chế được giao còn hạn chế (biên chế trong nhiệm kỳ giảm 20,1%). Ngoài ra, một số quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa đầy đủ. Một số thủ tục hành chính có tính liên ngành cần sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị... đã tạo áp lực lớn cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sự phấn đấu của cả tập thể

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đạt được sự thành công trên là cả sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất của tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Cạnh đó còn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TP cũng như của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP và sự hỗ trợ, phối hợp công tác tốt của các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Tập thể Đảng ủy Sở Tư pháp TP luôn đoàn kết, thống nhất cao, chủ động, trách nhiệm trong công việc. Ban chấp hành các đoàn thể đã phát huy tinh thần xung kích, nhiệt tình trong việc tổ chức các hoạt động của Đảng bộ Sở Tư pháp. Hầu hết các đảng viên trong Đảng bộ Sở Tư pháp đều thể hiện tốt tinh thần nêu gương, tính tự giác, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành tổ chức và tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ…   

Nhiều thành tích nổi bật

Năm năm liền Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp, bằng khen của UBND TP.HCM.

Những dấu son của Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM - ảnh 2

Đảng bộ Sở Tư pháp cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Sở Tư pháp được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019. Đảng ủy Sở Tư pháp được Đảng ủy khối tuyên dương điển hình dân vận khéo, được tặng giấy khen đạt thành tích thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2018 và 2019. 

 

 

Tác giả bài viết: YẾN CHÂU

Nguồn tin: plo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sinh nhật hội viên tháng 10

Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật

Hội viên mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây