Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán VN

Thứ sáu - 10/12/2021 23:59
Việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở cơ cấu, tổ chức lại các sở giao dịch chứng khoán nhằm thống nhất thị trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX). (Nguồn: VGP)

Sáng 11/12, Bộ Tài chính tổ chức Lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại hai điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến tới một số điểm cầu qua nền tảng công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham dự buổi lễ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thành Long cho biết thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ phê đã duyệt đề án Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (tại Quyết định số 32/QĐ-TTg).

Thực hiện đề án, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Bộ Tài chính đã hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn để Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cùng các Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con từ ngày 6/8/2021.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập cho Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện nghi thức ra mắt Sở Giao dịch.

Phó Thủ tướng cho biết phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế là một chủ trương lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

Nhìn lại chặng đường 25 năm qua cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ngày càng vững chắc hơn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và đang thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng trong và ngoài nước cho nền kinh tế, thúc đẩy thị trường tài chính phát triển.

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số VN Index đã vượt mốc 1.500 điểm và là mức cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán chính thức đi vào hoạt động. Giá trị giao dịch bình quân 11 tháng năm 2021 đạt hơn 37,2 nghìn tỷ đồng/phiên, gấp hơn 2 lần so với năm 2020.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới đạt mức kỷ lục: tính riêng 10 tháng năm 2021, tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới đạt gần 1,1 triệu tài khoản, cao hơn lũy kế 4 năm liên tiếp từ 2017-2020.

Tính đến hết tháng 10/2021, tổng quy mô vốn hóa cổ phiếu và dư nợ trái phiếu trên thị trường đạt gần 163% GDP năm 2020.

Sự tăng trưởng của thị trường trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân, nhưng cũng đã thể hiện lòng tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là kết quả của sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính; đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao và nỗ lực bền bỉ của tập thể người lao động ngành tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, các thành viên thị trường, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng khẳng định.

Đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của ngành chứng khoán Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư, tổ chức đầu tư tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa các kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, yếu kém để thị trường chứng khoán phát triển vững mạnh, hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, các mục tiêu, giải pháp phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 và yêu cầu thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng cần có sự thay đổi về mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

Sự phát triển này cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên, khi mà xu hướng chung hiện nay là hợp nhất, sáp nhập các Sở Giao dịch chứng khoán để giảm thiểu chi phí xã hội, tăng quy mô để tạo ra thị trường lớn, hấp dẫn với nhiều sản phẩm đa dạng, thu hút các dòng vốn trong và ngoài nước.

Việc cơ cấu tổ chức lại các Sở giao dịch chứng khoán để thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch nhằm hướng tới một thị trường chứng khoán Việt Nam thống nhất, chuyên nghiệp trên cơ sở kế thừa, phát huy những truyền thống, thành tích tốt đẹp của hai Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời đổi mới mô hình quản trị, tăng cường năng lực, hiệu quả và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong việc tổ chức giao dịch chứng khoán là yêu cầu cấp thiết và cấp bách.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường; đặc biệt, là sẽ thống nhất các mảng thị trường chứng khoán Việt Nam còn phân tán. Từ đó, tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam, hội tụ đủ tiêu chuẩn để hội nhập và liên kết quốc tế, thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.

Phó Thủ tướng mong muốn ngành chứng khoán nói chung và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam nói riêng phát huy thành tích, phấn đấu, nỗ lực cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém để thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm và phải làm tốt hơn để thị trường chứng khoán lành mạnh hơn, chất lượng hơn.

Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, với các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển thị trường chứng khoán bền vững hơn, nâng cao chất lượng và đa dạng nhiều hơn về sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa, làm sao để thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả, đủ sức chống chịu những cú sốc của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện thị trường chứng khoán, trong đó tập trung cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, nhằm tạo ra các tổ chức có quy mô lớn hơn, có sức cạnh tranh và chuyên nghiệp hơn, có năng lực chuyên môn, năng lực tài chính tốt hơn, kiểm soát được các xung đột lợi ích và có đạo đức nghề nghiệp để giúp thị trường phát triển bền vững; đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư để mở rộng cơ sở nhà đầu tư chuyên nghiệp, dẫn dắt thị trường theo giá trị.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, làm chủ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển thị trường kết hợp với việc quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, đảm bảo đúng các cam kết hội nhập khi thực thi các Hiệp định thương mại thế hệ mới; tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, tăng sức cạnh tranh và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới; triển khai các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng “Thị trường cận biên” lên hạng “Thị trường mới nổi.”

Cũng tại buổi Lễ, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và trang thông tin điện tử nhằm cung cấp một kênh thông tin hữu hiệu và chính thức về các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sinh nhật hội viên tháng 07

Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật

  • LÊ QUANG LỘC

    Hội viên : LÊ QUANG LỘC

    Công Ty Xây lắp Kỹ thuật Việt Vietekcons

Hội viên mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây