Gỡ vướng về thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp

Thứ bảy - 08/02/2020 21:40
Nhằm tạo điều kiện cho các DN nhanh chóng nắm bắt được các chính sách pháp luật trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan đã chủ động tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến thuế nhập khẩu (NK) cho hàng hóa.
2613 4 2837 IMG 4848 Baohaiquan
2613 4 2837 IMG 4848 Baohaiquan

Trả lời đề nghị của Văn phòng đại diện Ngân hàng tái thiết Đức KfW tại Hà Nội (Văn phòng KfW) về miễn thuế hàng hóa NK theo điều ước quốc tế giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, quy định tại Khoản 1, Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa XNK được miễn thuế NK, thuế XK theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cơ sở để xác định hàng hóa XNK được miễn thuế NK, thuế XK là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế”.

Theo công hàm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức thì đề nghị được miễn thuế hàng hóa NK của Văn phòng KfW không quy định cụ thể về chủng loại, định lượng miễn thuế. Do vậy Bộ Tài chính phải thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng miễn thuế.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngày 21/10/2019, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị miễn thuế của Văn phòng KfW. Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo kết quả đến Văn phòng KfW sau khi nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Về đề nghị miễn thuế NK đối với hàng hóa NK theo điều ước quốc tế để phục vụ hoạt động khai thác của Hãng hàng không Pháp Air France giai đoạn 1/6/2019 -31/5/2021, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 3/12/2019 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý miễn thuế NK theo điều ước quốc tế đối với danh mục hàng hóa NK của Hãng hàng không Pháp Air France giai đoạn 1/6/2019 -31/5/2021.

Tổng cục Hải quan đề nghị Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Air France nộp các chứng từ thuộc hồ sơ kèm theo danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tới Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được cấp phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế NK hoặc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế gửi đến hệ thống của cơ quan Hải quan (trong trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử) và báo cáo việc NK về Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khi kết thúc NK.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc NK, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Air France đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Điều 10 Hiệp định về vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp ký ngày 14/4/1977.

Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan thực hiện cấp phiếu theo dõi trừ lùi (trong trường hợp Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Air France lựa chọn thực hiện miễn thuế bằng phiếu theo dõi trừ lùi) theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa NK theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Các đơn vị hải quan nơi làm thủ tục NK cho từng lô hàng của Hãng hàng không Air France thực hiện trừ lùi vào phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 10 quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ. Khi hết lượng hàng hóa NK ghi trên phiếu theo dõi trừ lùi, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục NK cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi và gửi cho Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục thanh khoản theo quy định tại Điều 11 Quy trình kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ.

Trường hợp Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Air France lực chọn thực hiện miễn thuế điện tử, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thông báo danh mục miễn thuế trên hệ thống theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 9 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ. Đơn vị hải quan nơi làm thủ tục NK cho từng lô hàng của Hãng hàng không Air France thực hiện trừ lùi trên hệ thống số lượng hàng hóa đã được miễn thuế cho đến khi hết lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ.

Trả lời thắc mắc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với nội dung chi phí phát sinh khi thông quan hàng hóa và truy thu thuế NK, theo báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, lô hàng đá tảng để thực hiện rải đá đáy biển khi thi công đường ống được DN khai báo miễn thuế NK và được hệ thống phân luồng Xanh, tự động thông quan. Tàu dịch vụ dầu khí công trình rải đá đường ống ngầm Joseph Plateau đưa hàng hóa NK về cảng dầu khí ngoài khơi được hệ thống phân luồng Đỏ. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu đã giải quyết cho hàng hóa được kiểm tra thực tế theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 69/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với lượng nhiên liệu đi theo tàu khi nhập cảnh, tại thời điểm làm thủ tục tạm nhập tàu Joseph Plateau, lượng nhiên liệu này chưa thực hiện việc khai báo và làm thủ tục theo quy định tại Khoản 14, Điều 4 Thông tư 69/2016/TT-BTC. Đến ngày 7/9/2018, DN mới thực hiện kê khai làm thủ tục hải quan, tờ khai nhiên liệu được phân luồng Vàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu đã thông quan cùng ngày. Trong đó, nhiên liệu dầu DO, đơn vị đã giải quyết miễn thuế và trừ lùi trên danh mục miễn thuế, nhiên liệu dầu DN đã kê khai và nộp thuế theo quy định.

Về việc truy thu thuế NK từ ngày 1/1/2014, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại thời điểm NK hàng hóa và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, không phải chỉ căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nêu.

Đối với kiến nghị liên quan đến miễn thuế NK đối với hàng hóa NK phục vụ lô 06.1, Tổng cục Hải quan đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn 1381/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2019 đã được Tổng cục Hải quan phúc đáp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty Hitachi.Ltd thắc mắc về việc hoàn thuế đối với hàng hóa TNTX phục vụ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên. Trước thắc mắc của DN, theo Tổng cục Hải quan, công hàm vay vốn VNXIV-3 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ngày 20/3/2007 quy định: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ miễn cho các công ty của Nhật Bản hoạt động với tư cách là các nhà cung cấp, các nhà thầu và nhà tư vấn đối với tất cả các khoản thuế quan và phí tài chính liên quan đến việc NK và tái xuất nguyên liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện dự án”.

Tổng cục Hải quan cũng đã hướng dẫn DN và các đơn vị hải quan thực hiện chính sách thuế được nêu tại Công văn 451/TTg-KTTH ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủng loại, định lượng nguyên liệu và thiết bị cần thiết TNTX được miễn thuế NK dự án.

Theo đó, nguyên liệu và thiết bị cần thiết TNTX để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên được miễn thuế NK theo quy định tại công hàm vay vốn VNXIV-3.

Trường hợp nguyên liệu, thiết bị cần thiết TNTX để thực hiện dự án của Công ty Hitachi.Ltd đã nộp thuế NK trước khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủng loại, định lượng thì số tiền thuế NK đã nộp được xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Hitachi.Ltd liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai NK có phát sinh số tiền thuế được hoàn để được hướng dẫn thực hiện.

 

Nguồn tin: Hải Quan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sinh nhật hội viên tháng 07

Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật

  • Lê Quang Lộc

    Hội viên : Lê Quang Lộc

    Công Ty Xây lắp Kỹ thuật Việt Vietekcons

Hội viên mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây